KONSULTOINTI & COACHAUS

Konsultointia sopimuksen mukaan tai kertavalmennuksina 

  • Joh­don tai tii­min kon­sul­toin­ti ja coachaus 
  • Lii­ke­toi­min­nan suun­nit­te­lu ja kehittäminen
  • Orga­ni­saa­tio­ra­ken­teen ja pro­ses­sien suun­nit­te­lu ja kehittäminen
  • Rahoi­tus­haut
  • Rek­ry­toin­ti

Ker­ro tilan­tees­ta­si ja pyy­dä tar­jous: koskelacustom@gmail.com

Työnohjausta sopimuksen mukaan tai kertavalmennuksina

Ker­ro tilan­tees­ta­si ja pyy­dä tar­jous: maarit.laiho@valmennusresonia.com

Hevosavusteinen valmennus (EFL Coaching)

  • Yksit­täi­nen val­men­nus­ker­ta (1-2 h/kerta) 75-150 € + alv 24 %
  • 3-val­men­nus­ker­ran paket­ti 350 € + alv 24 %
  • Hevo­sa­vus­tei­nen tii­mi­päi­vä (4-10 hlö) 1800-2500 € + alv 24 % 

Hevo­sa­vus­tei­ses­sa val­men­nuk­ses­sa työs­ken­nel­lään läh­tö­koh­tai­ses­ti maas­ta­kä­sin islan­nin­he­vo­sen kans­sa, joka toi­mii val­men­ta­jan (Hen­ni Syr­jä­nen) työparina. 

T E R V E T U L O A  K O S K E L A A N !